Punkt konsultacyjny

Stowarzyszenie od stycznia 2019 roku prowadzi w Koninie przy ulicy Wiśniowej 7 Punkt Konsultacyjny dla osób i rodzin dotkniętych problemem narkotykowym.

W punkcie osoby potrzebujące pomocy otrzymają wsparcie:

  • psychologiczne,
  • terapeutyczne,
  • prawne,
  • psychiatryczne,
  • pomoc w zakresie powrotu na rynek pracy.

W ramach działania punktu prowadzone są grupy wsparcia, warsztaty dla dzieci i młodzieży, rodziców. Można też uzyskać materiały informacyjne na tematy związane z miejscami leczenia osób uzależnionych.

Korzystanie z punktu jest bezpłatne.

NASZE ATUTY

DLACZEGO TO WŁAŚNIE NAS LUDZIE WYBIERAJĄ

Darmowa konsultacja

Dogodne terminy

Wyspecjalizowana kadra

Anonimowość

Elastyczność

Skontaktuj się z Nami

Kadra

Członkowie Naszego Zespołu

piotr

Piotr Pietrow

Specjalista terapii uzależnień

Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie w Instytucie Nauk o Rodzinie ukończył Podyplomowe Studia Profilaktyki i Terapii Uzależnienia od Narkotyków w (2005r.). Studiował w WSKSiM w Toruniu na Podyplomowych Studiach – Zasady wykorzystania funduszy unijnych (2007r.). Brał udział w Grupie otwarcia w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie (2010r.). Ukończył w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie – Podyplomowe Studia- Zarządzanie Podmiotami Leczniczymi z oceną bdb. (2014r.). Uczestniczył w wielu szkoleniach pogłębiając swoją wiedzę zarówno z zakresu terapii jak i biznesu np. w 2013r. – Programy i strategie psychoterapii DDA . Praca nad śladami traum i toksycznych relacji z rodzicami – certyfikat lub w 2014 - Różne cele i wiele dróg do poradzenia sobie z uzależnieniem. Odbywał też staże kliniczne min. W Ośrodku Terapii Odwykowej w Toruniu w 2005r. Pozostaje także od 2005 r.- do dziś w Superwizji Klinicznej. Obecnie superwizorem, jest Pani Bożena Maciek-Haściłło.

paulina

Paulina Kaczmarkowska

psycholog, specjalista terapii uzależnień

Z wykształcenia jestem psychologiem i specjalistą terapii uzależnień. Absolwentką Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz absolwentką Polskiej Federacji Społeczności Terapeutycznych w Gdańsku. Certyfikat specjalisty terapii uzależnień został wydany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie.

ewa

Ewa Łukaszewska

specjalista psychoterapii uzależnień

Nazywam się Ewa Łukaszewska. Jestem Specjalistą Psychoterapii Uzależnień (Certyfikat wydany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii). Ponadto ukończyłam pedagogikę resocjalizacji oraz doradztwo zawodowe i personalne. Ciekawość samej siebie, ludzi i chęć pomocy innym w doświadczanych problemach emocjonalnych była impulsem do ukończenia studiów humanistycznych. Własny rozwój osobisty, zawodowy, duchowy pozwala mi być bliżej drugiego człowieka, wnikliwie rozumieć jego problemy i skutecznie towarzyszyć mu w przekraczaniu barier, podejmowaniu nowych wyzwań, oraz wspieraniu w rozwoju.

pawel

Paweł Pytlak

psychoterapeuta, psycholog, terapeuta uzależnień

Absolwent psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończył czteroletnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej przy Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, a także Studium Terapii Uzależnień oraz Studium Pomocy Psychologicznej Instytutu Psychologii Zdrowia PTP w Warszawie.

dorota

Dorota Lewandowska-Szczęsna

specjalista psychoterapii uzależnień, mediator w sprawach rodzinnych, gospodarczych

W pracy, ale i w życiu cenię sobie ideę dialogu motywującego, nurt terapii humanistycznej. Lubię ludzi, lubię słuchać, szukać porozumienia także z sobą...