Psycholog, specjalista terapii uzależnień

Nazywam się Ewa Łukaszewska. Jestem Specjalistą Psychoterapii Uzależnień (Certyfikat wydany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii). Ponadto ukończyłam pedagogikę resocjalizacji oraz doradztwo zawodowe i personalne.

Ciekawość samej siebie, ludzi i chęć pomocy innym w doświadczanych problemach emocjonalnych była impulsem do ukończenia studiów humanistycznych. Własny rozwój osobisty, zawodowy, duchowy pozwala mi być bliżej drugiego człowieka, wnikliwie rozumieć jego problemy i skutecznie towarzyszyć mu w przekraczaniu barier, podejmowaniu nowych wyzwań, oraz wspieraniu w rozwoju.

Pracując jako Specjalista Psychoterapii Uzależnień daję swoim klientom zrozumienie, każdy jest traktowany indywidualnie. Kluczem do skutecznego poradzenia sobie z problemem uzależnienia, współuzależnienia, syndromem DDA – DDD jest podążanie za potrzebami klienta, weryfikacja popełnianych błędów, rozwój, a nie „naprawianie”.

Gdy patrzę na ludzi jak wychodzą z przeżywanego bólu, zmieniają się, rozkwitają, realizują swoje marzenia, czuję się szczęśliwa. Cieszą mnie ich sukcesy, natomiast „chwilowe” niepowodzenia dają możliwość do nauki i wyciągnięcia wniosków na przyszłość, doskonalenia praktyki terapeutycznej.

Aby sprostać wymogom osób szukających pomocy psychoterapeutycznej ciągle się rozwijam i dokształcam w zakresie nowych metod terapeutycznych. Posiadam kilkuletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi i ich rodzinami. Prowadzę sesje psychoterapii indywidualnej, sesje psychoterapii grupowej, psychoedukacje, profilaktykę.

Zapraszam do spotkania w przyjaznej, bezpiecznej atmosferze, zapewniam profesjonalną pomoc psychoterapeutyczną.