Wraca Ocalony Legion

Z ogromną radością informujemy, że projekt Ocalony Legion został reaktywowany po rocznej, spowodowanej pandemią, przerwie.

Wszyscy dotychczasowi partnerzy, na czele z naszym mistrzem Jurkiem Górskim, potwierdzili chęć współpracy.

Celem Biegu jest między innym promocja trzeźwego stylu życia oraz promocja aktywności fizycznej i zdrowej rywalizacji jako istotnych elementów w walce z uzależnieniem. Chcemy w ten sposób pomóc we wszechstronnym rozwoju człowieka poprzez tworzenie atmosfery mobilizującej do kształtowania charakteru i osobowości. Bieg to sposób na integrację ludzi ze środowisk trzeźwościowych oraz ich rodzin, przy podkreśleniu wartości rodziny w przeciwdziałaniu uzależnieniom. To również sposób na integrację osób z niepełnosprawnościami i promocja ich aktywnej rehabilitacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *