O profilaktyce dla młodzieży

W miniony poniedziałek, 14 czerwca, gościliśmy pedagogów i psychologów z konińskich szkół na ostatnim w tym roku szkolnym spotkaniu sieci współpracy, koordynowanej przez Wiolettę Wanat z Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  w Koninie.

Spotkanie było okazją do podsumowania całorocznej, trudnej pracy w czasie zdalnego nauczania oraz do nawiązania i zacieśnienia współpracy z Punktem Konsultacyjny Stowarzyszenia Profilaktyki Społecznej „Etap” w zakresie działalności profilaktycznej na rzecz młodzieży i ich rodzin. Przy tej okazji zaproponowaliśmy również szkołom włączenie się w badania ankietowe „Młodzież 2021 – czynniki ryzyka i czynniki chroniące”, których celem jest zebranie informacji o przekonaniach młodzieży na temat substancji psychoaktywnych i wpływu długotrwałej izolacji na ich używanie i uzależnienie. Wyniki diagnozy mogą zostać wykorzystane do planowania działań wychowawczych, edukacyjnych, informacyjnych i profilaktycznych w nowym roku szkolnym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *