Sukces nigdynie jest ostateczny

Porażka nigdy nie jest totalna

Sukces nigdy nie jest ostateczny

Porażka nigdy nie jest totalna

O Stowarzyszeniu

"Etap Konin"

Stowarzyszenie powstało w 2006 roku. Prezesem jest Piotr Pietrow. Od 2006 roku prowadzi Punkt Konsultacyjny dla Narkomanów i ich Rodzin. Obecnie punkt mieści się przy ul. Wiśniowej 7 w Koninie. Od początku istnienia prowadzi także działalność profilaktyczną. Pierwszy event odbył się w 2006 roku pod tytułem „Bezpieczne wagary”, zgromadził on kilkuset uczniów i uzyskał bardzo dobre recenzje. Gościem specjalnym akcji był Krzysztof Jary Jaryczewski, wieloletni lider zespołu Oddział Zamknięty.

Cele Stowarzyszenia

1

Promowanie trzeźwego stylu życia szczególnie wśród dzieci i młodzieży

2

Profilaktyka i edukacja przeciwdziałania uzależnieniom oraz hiv/aids

3

Pomoc ofiarom przemocy i narkomanom oraz ich rodzinom

4

Prowadzenie bardzo szeroko pojętej rehabilitacji

5

Postrehabilitacja i postresocjalizacja, w tym osób niepełnosprawnych

6

Integracja osób ze środowisk w trudnościach

7

Pomoc we wszechstronnym rozwoju młodego człowieka, zwłaszcza stwarzanie atmosfery mobilizującej do pracy nad sobą i do kształtowania osobowości

8

Organizowanie życia młodzieżowego, możliwie różnych jego dziedzin

9

Troska o rozwój wiedzy ogólnej, specjalistycznej i kwalifikacji zawodowych

10

Dbanie o rozwój fizyczny (kultura fizyczna, sport, turystyka)

11

Organizowanie i troska o odpowiedni poziom życia towarzyskiego, rozrywki, wartościowe wykorzystanie czasu wolnego, ubogacanie wypoczynku

12

Angażowanie w życie społeczne, podejmowanie funkcji publicznych, uwrażliwienie na potrzeby bliźnich, podejmowanie pracy charytatywnej

13

Wychowywanie do uczciwej pracy i odpowiedzialności za jej wykonywanie, do sumienności, przedsiębiorczości, a także do gotowości niesienia pomocy młodzieży.

Dlaczego "Etap"?

Renoma

Anonimowość

Wyspecjalizowana kadra